Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Projekty krajowe

Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach

Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach" polega na budowie pracowni przyrodniczej na potrzeby uczniów oraz lokalnej społeczności. W ramach zadania zostanie zakupiony następujący sprzęt: zestaw energia odnawialna, fotowoltauika, turbina wodna,biopaliwa,auto z napędem wodorowym, bioenergia. Ponadto zostanie zakupiony monitor interaktywny, laptop z oprogramowaniem oraz zestaw mebli do przechowywania akcesoriów.
Dzięki zaplanowanym zakupom  dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Golina a także powiatu konińskiego podniosą współodpowiedzialność za obecny stan przyrody i krajobrazu, wzmocnią świadomość i odpowiedzialność ekologiczną, poszerzą wiedzę nt. ochrony środowiska, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, prawidłowej segregacji śmieci oraz zbierania surowców wtórnych, zrozumieją wpływu rolnictwa i przemysłu na środowisko i zdrowie człowieka, nabędą umiejętności samodzielnego przeprowadzania doświadczeń i obserwacji, mikroskopowania oraz prowadzenia notatek, dokumentowania realizowanych działań. Ponadto z ekopracowni OZE będą korzystali również starsi mieszkańcy gm, Golina- udział w warsztatach wezmą seniorzy  Domu Seniora w Golinie, zostaną zaproszone lokalne organizacje: koło Gospodyń Wiejskich w Węglewie, OSP w Węglewie i Kawnicach. Na arenie gminnej jest to innowacyjny sposób przekazywania wiedzy i poszerzania horyzontów na temat ekologii wśród osób dorosłych.
Projekt jest komplementarny z Programem Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w zakresie upowszechnienia wiedzy i podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, aktywizacji społecznej, integracji międzypokoleniowej,  kształtowania postaw proekologicznych wśród społeczeństwa poprzez prowadzenie lekcji pokazowych, warsztatów, wykładów dla lokalnej społeczności.
Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji  w kwocie 74 400,00 zł. na mocy umowy nr 13107/U/400/1695/2023 z 16.10.2023 r.
 
Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting