Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Unia Europejska

"Integracja lokalna mieszkańców Węglewa - odnowiona świetlica Wiejska i ogród jak sprzed lat" w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"Przedsięwziecie pn.: "Integracja lokalna mieszkańców Węglewa - odnowiona świetlica Wiejska i ogród jak sprzed lat".

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnows Wsi 2013-2020"

Beneficjent: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 562-590 Golina

Wartość dofinansowania: 19 500,00 zł
Środki z funduszu sołeckiego: 1 500,00 zł,
Wkład własny środków z gminy: 10 000,00 zł,
Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy: 16 790,00 zł.

Cel:
Głównym celem projektu jest integracja społeczeństwa, utworzenie miejsca spotkań i rozwoju organizacji działających w sołectwie, podtrzymywanie tradycji, aktywne spędzanie wolnego czasu. Budynek wraz
z otaczającym go placem służyć będzie mieszkańcom jako centrum organizacji różnego rodzaju spotkań rekreacyjno-kulturalnych  i towarzyskich, imprez integrujących mieszkańców, przyczyniając się do aktywizacji społecznej i obywatelskiej społeczności lokalnej. Miejsce to będzie się wyróżniać dzięki utworzeniu przyrodniczego ogrodu pełnego różnobarwnych kwiatów, zapachów, ziół i drzew owocowych, przypominając ogród jaki kiedyś otaczał wiejskie domy. 

Zakres pracy  dotyczący modernizacji budynku remizy OSP zwiera:

- budowę pochylni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
- montaż nowych schodów przed wejściem głównym do remizy,
- wymianę  grzejników.

Oprócz opisanego powyżej zakresu  zadań, mieszkańcy w ramach pracy własnej utworzą ogródek przyrodniczy, zasadzą krzewy wokół letniej altany i pomalują ogrodzenie.

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:
Efektem realizacji projektu będzie utworzenie miejsca o charakterze kulturalno – oświatowym, który będzie miał istotne znaczenie w krzewieniu tradycji i łączeniu społeczności wiejskiej. 

Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting