Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Unia Europejska

"Klub Malucha - dobry start dla dziecka i rodzica"

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Numer i nazwa osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 6: Rynek pracy.

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej:

6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Cel projektu:

Utworzenie 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Golina oraz sfinansowanie przez 21 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Projekt jest realizowany w  klubie dziecięcym pn. "Kącik Skrzta" - Gminny Klub Malucha, ul. Wolności 20, 62-590 Golina

Główne działania w ramach projektu obejmować będą:
-doposażenie w meble oraz sprzęt następujących pomieszczeń: kuchnia i pomieszcznie kuchni pomocniczej, sala pobytu, szatnia pomieszczenie biurowe, Wc dla personelu, łazienka dla dzieci oraz schowek porządkowy,
-doposażenie w zabawki oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć,
- utworzenie 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania;
Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.10.2022 r.
Grupa docelowa projektu:
- osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3
Struktura grupy docelowej w projekcie:
-19 (19K) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 ( w tym przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich)

Całkowita wartość projektu: 996 707,60
Kwota dofinansowania: 936 857,60
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting