Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Unia Europejska

„Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina!” nr FEWP.06.07-IZ.00-0018/23

Projekt wdrażany w ramach Priorytetu FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
Celem projektu jest wspieranie poprawy jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP): Przedszkolu Baśniowy Dworek oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej (SP) w Golinie, SP w Kawnicach, SP w Przyjmie oraz SP w Radolinie poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych wspierających w zakresie wyrównywania i rozwijania szans 257 dzieci (113K, 144M), doskonalenie i rozwijanie kompetencji 19 nauczycieli (19K) z terenu Gminy Golina (województwo wielkopolskie) oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.
 
Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do następujących osób:
• 257 dzieci w wieku przedszkolnym (113K, 144M), w tym:
- 3 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (2K, 1M)
- 1 dziecko z niepełnosprawnością (1M)
• 19 nauczycieli (19K)
Dzieci w wieku przedszkolnym w podziale na OWP:
-Baśniowy Dworek 80 (40K)
-SP Golina 50 (23K)
-SP Kawnice 80 (34K)
-SP Przyjma 30 (9K), w tym 2 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (2K)
-SP Radolina 17 (7K), w tym 1 dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych (1M), 1 dziecko z niepełnosprawnością (1M)
Nauczyciele w podziale na OWP:
-Baśniowy Dworek 5K
-SP Golina 5K
-SP Kawnice 4K
-SP Przyjma 2K
-SP Radolina 3K
 
W ramach projektu wdrożone zostaną następujące zadania:
1) Poprawa jakości edukacji w przedszkolu Baśniowy Dworek w Golinie w terminie od 01.07.2024 r. do
30.06.2027 r.
2) Poprawa jakości edukacji w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.
3) Poprawa jakości edukacji w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.
4) Poprawa jakości edukacji w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Curie- Skłodowskiej w Przyjmie w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.
5) Poprawa jakości edukacji w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Radolinie w terminie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.
 
Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
- Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimum 80%.
- Liczba dzieci, które uczestniczyły w dodatkowych zajęciach/eventach/wycieczkach w edukacji przedszkolnej 100%.
 

Wartość projektu: 1 196 893,21 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 957 514,56 PLN
 
 
„Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina!” nr FEWP.06.07-IZ.00-0018/23
„Nasi mali odkrywcy - wsparcie dla ośrodków wychowania przedszkolnego z Gminy Golina!” nr FEWP.06.07-IZ.00-0018/23
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting