Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Unia Europejska

"Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom - Klub Integracji Społecznej" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" Wielkopolskiej Odnowy WsiInformacja o przedsięwzięciu

Przedsięwzięcie pn.  „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom – Klub Integracji Społecznej”  

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Beneficjent: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 562-590 Golina

Celem projektu jest poprawa estetyki miejscowości oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez realizację zadania związanego z modernizacją i remontem remizy OSP, a także adaptacja jednego z pomieszczeń na działalność Klubu Integracji Społecznej w celach zaspakajania  potrzeb edukacji,  integracji, zabawy, organizacji imprez społeczno-kulturalnych itp.

Profil realizowanych działań Klubu i remizy OSP będzie koncentrował się na wsparciu i pracy z dziećmi i młodzieżą, seniorami, osobami niepełnosprawnymi i całymi rodzinami, jak również będzie organizował przestrzeń i animował czas wolny w kontekście wszystkich mieszkańców zamieszkujących teren sołectwa.

Projekt służy podniesieniu jakości życia, odbudowie tożsamości i integralności wsi Kawnice oraz promocji idei odnowy wsi.

Wartość dofinansowania: 18 291 zł
Środki z funduszu sołeckiego: 999,96 zł,
Wkład własny środków z gminy: 10 000,00 zł,
Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy): 22 755,00 zł.

W ramach zaplanowanych prac remontowych i adaptacyjnych jest:
- remont, modernizacja i wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz chłodni,
- remont i modernizacja szatni,
- remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie pomieszczenia, w którym będzie działał  Klub Integracji Społecznej.

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU Z PUNKTU WIDZENIA PROCESU ODNOWY WSI w SOŁECTWIE:

1. Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi.
2. Długofalowe oddziaływanie projektu.
3. Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej.
4. Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu.
5. Wzmocnienie tożsamości lokalnej.
6. Wzrost zaangażowania mieszkańców w działania społeczno-kulturalne.

Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting