Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Unia Europejska

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+


Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020

Cel projektu:
Celem Dziennego Domu Senior+ jest stworzenie warunków i możliwości dla aktywnego starzenia się przedstawicieli trzeciego wieku w zdrowiu oraz prowadzenia przez seniorów samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Utworzenie Dziennego Domu  Senior+  jest uzasadnione względami społecznymi oraz artykułowanymi potrzebami seniorów z terenu gminy Golina.

Zaplanowane działania:
1) Roboty remontowo-budowlane
2) Roboty instalacji elektryczne
3)  Roboty instalacji sanitarnych
4) Zakup i montaż wyposażenia

Realizator:
Gmina Golina

Termin realizacji:
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Uczestnicy Dziennego Domu Seniora:
  • 20 nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ , mieszkańców Goliny.
Adresatami zadania będą osoby bez względu na płeć, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bez względu na wykształcenie, pełnosprawne i niepełnosprawne.

Liczba planowanych miejsc w placówce: 20 osób.

Efekty rzeczowe i rezultaty osiągnięte dzięki inwestycji:
- utworzenie 20 miejsc dla seniorów w wieku 60+ w dziennym domu seniorów w Golinie,
- przystosowanie pomieszczeń do potrzeb seniorów,
- zwiększenie zatrudnienia,
- korzyści dla rodzin seniorów we wspieraniu opieki nad osobami starszymi,
- korzyści dla seniorów: czas spędzony w gronie rówieśników, pozyskiwanie nowych umiejętności, eliminacja poczucia osamotnienia, - możliwość zachowania sprawności fizycznej i umysłowej,
- obniżenie kosztów utrzymania poprzez wykorzystanie wolnej powierzchni w budynku użyteczności publicznej,
- przystosowanie i wyposażenie 363,48 m2powierzchni budynku użyteczności publicznej i utworzenie Dziennego Domu Senior+.

Planowane działania:

W ramach działalności Dzienny Dom Senior+ będzie zapewniał ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów w tym:
- socjalne – m.in. zapewnienie posiłku w formie cateringu,
- edukacyjne,
- kulturalno-oświatowe,
- aktywności ruchowej/kinezyterapii,
- sportowo-rekreacyjne,
- aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,
- terapii zajęciowej,
- działania prozdrowotne,
- inne dostosowane do potrzeb uczestników.
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting